header
Tisztelt Látogató!
 

Bármely más művészetnél jobban igaz a színházra, hogy a jelen művészete. Itt és most, színész és néző együttlélegzése teremti meg. A Bajor Gizi Színészmúzeum számos európai– angol, finn, francia –  múzeumhoz hasonlóan, ám Magyarországon egyedülálló intézményként mégis a múlttá vált értékes színházi jelen kiemelkedő eseményeit, személyiségeit törekszik dokumentálni, bemutatni a jövő számára, hidat alkotva ezzel a természete szerint múlékony színház múltja, jelene és jövője között. 
A Bajor Gizi Színészmúzeum kiállítási anyaga közel kétszáz év magyar színjátszásának meghatározó szereplőit és fordulatait öleli fel, az 1820-as évek vándorszínészetétől napjainkig. Ahhoz, hogy a Múzeum valóban híd legyen a színházművészet számára, mely jelenét múltjával és jövőjével köti össze, a lenyűgöző bőségű források közül azokat a tárgyakat, dokumentumokat mutatja be, melyek összefüggéseik révén élettörténeteket, (színházi) világokat tárnak fel.
Jelentősen meghatározza a neobarokk, XX: század eleji villa, Bajor Gizi egykori otthona, és a hozzá tartozó hatalmas parkos kert sajátos atmoszférája a Múzeum egyedi hangulatát. A városból kiemelkedő és mégis abba szervesen illeszkedő épület egyként lehetővé teszi az elmélyült tájékozódást és a felszabadult kikapcsolódást.
Országos jelentőségű eseményként Gobbi Hilda kezdeményezésére 1952. február 12.-én, Bajor Gizi halálának első évfordulóján megnyílt a Múzeum Bajor Gizi és férje, Germán Tibor egykori villájában. A Bajor Gizi hagyatékából és emlékszobájából kifejlődő Múzeumba az alapító a névadó mellé Jászai Marit és Márkus Emíliát emelte ki a magyar színháztörténetből, saját emlékszobákkal. Gobbi Hilda 1990-ben kapott emlékszobát. A Múzeum szakmai felügyeletét és kezelését 1953 óta az (1952. november 2.-án megalakult) Országos Színháztörténeti Múzeum látja el, mely 1991-ben került a fenntartó minisztériumban a közgyűjtemények közé, Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet (OSZMI) néven.
Rendezésében 2010-ben újragondolt villa megszüntette a földszinti emlékszobákat, hiszen a Múzeum feladata a lenyűgöző személyes tárgyak, színházi dokumentumok bemutatásán túl, hogy változatos – a tágabb közönség érdeklődésére is méltán számot tartó – időszaki tárlatokat, programokat kínáljon. A villa falai, még ha ősfás kertje fővárosi viszonylatban hatalmasnak is hat, kijelölik a kiállítások tereit. Elengedhetetlenné vált így a neobarokk Múzeumban az emelet és a földszint termeit is uraló állandó kiállítások újragondolása, az időszaki terek kibővítése.
A négy – magyar színházművészetben – kiemelkedő jelentőségű színésznő emlékszobája, mely 2002-től 2009-ig várta az érdeklődő látogatókat, az egykori Bajor villában nem, de a technika segítségével egy monitoron mégis újra és újra bejárható, sőt a megelevenedő tárgyak sokat és a készítők reményei szerint érdekesen, mesélnek emberi és művészi sorsokról – e katalógus kéziratainak, plakátjainak, kritikáinak, hangfelvételeinek és mozgóképeinek segítéségével.
Tartalmas szórakozást!

BELÉPÉS A KATALÓGUSBA

From all the different art forms, it is theatre that is the nearest to be the art of the present. It is created here and now, by the mutual participation of actors and the audience. Even so, the Bajor Gizi Actors’ Museum, similarly to various European – British, Finnish, and French – museums, aims to document and present to the future the precious events and personalities of this theatrical present. In Hungary however, it is unique in this effort to create a bridge between the necessarily evanescent theatrical present and the future.
The exhibition material of the Bajor Gizi Museum covers decisive participants and events of almost 200 years of Hungarian theatre, from the strolling players of the 1820s up to the present moment. In order to become this bridge between the past, present and future of theatre, the Museum exhibits those objects and documents from its astonishingly rich sources that are able to reveal life stories and theatrical worlds.
The museum’s special atmosphere is greatly defined by the neo-baroque, early 20th century villa and its compelling garden and park, which used to be the property of Gizi Bajor. The building that stands out and fits into the city at the same time makes both relaxation and careful observation possible. 
As a nationally significant initiation by Hilda Gobbi, the Actor Museum was opened on 12 February 1952, on the first anniversary of the death of Gizi Bajor, in her and her husband’s, Tibor Germán’s one-time villa. The museum, which has developed from the legacy and remembrance room for Gizi Bajor, has also chosen to feature remembrance rooms for Mari Jászai and Emília Márkus. Hilda Gobbi received a remembrance room in 1990. The museum’s professional supervision is attended by the National Museum of Theatre History since 1953 (it was founded on 2 November 1952), and it got into the public collections within the supporting ministry in 1991, under the name of Hungarian Theatre Museum and Institute.  
In 2010, a reorganisation take place, thus the four rooms centring around a single personality transformned into a contemporal museum space with temporal exhibitions on the ground floor. But the “story” of these four, outstanding actresses is not disappear, just become virtual. This DVD colligate more than 100 years of the history of the National Theatre, from the middle of the XIX.th century until the late XX.th.

Mari Jászai (1850-1926)
She was considered as the greatest tragedienne of Hungarian theatre till the middle of the XX.th century. She as a strolling player joined Gusztáv Hubay’s company in 1866. She played in Kolozsvár between 1868 and 1872. The first Hungarian National Theatre signed her on in 1872 where she was introduced to the audience in the role of Gertrudis in József Katona’s Bánk bán (one of the most important Hungarian drama text, focuse on the typical significant dilemma of the XVIII. century: the tension between private and public life, natiaonal identity and loyalty). She became the eternal member of the National Thetare in 1901. She represented the romantic-pathetic style of the end of the century in her acting. She was also excellent in recitation of poems. Among the 300 characters that she played during her career we find 20 Shakespeare heroines (Goneril, Lady Macbeth, Gertrud, just to mention a few), and she also contributed to the National Theatre’s series of Greek dramas (with, e.g., the performances of Antigone, Electra, Iokast).
Emília Márkus (1860-1949)
She had a picturesque figure and a commanding presence. This European rank actress combined dramatic and humorous elements in her acting. At the age of 14, she was admitted to the Academy of Acting, and she graduated in 1878. The National Theatre, of which she remained the member until her death, already signed her on in 1877. She became its eternal member in 1928. She spent more than 70 years on stage; she played certain roles for decades. Her most important Shakespeare roles include: Juliet, Ophelia, Cressida, Cleopatra, and Desdemona. Her other significant roles are: Mary Stuart, Nora.
Gizi Bajor (1893-1951)
Her acting moved along an amazingly wide scale as she was able to represent the most distinct characters. She graduated in 1914 from the Academy of Acting, and she was signed on by the National Theatre, of which she remained the member (with the exception of a single season) until her death. Besides this, she used to guest star in various private theatres in the capital. From 1922, Sándor Hevesi started to build the programme of the National Theatre on her. She became an eternal member in 1928. Her most important roles are: Juliet, Minna von Barnhelm, Zilia, Anna Karenin, Lady Milford.
Hilda Gobbi (1913-1988)
She was a versatile actress, who gave an intense and inner portrayal of characters with strong characterisation. She joined the National Theatre after graduating from the Academy of Acting in 1935. She was the member of the József Attila Theatre between 1960 and 1970; of the National Theatre again from 1971-1982, and of the Katona József Theatre from 1982 till her death. Apart from being an actress, she was deeply involved in social activities, as it was her who helped to establish the homes for retired actors and the actor museum. Her most important roles are: St Joanna, Aase.
Good browsing!

OPEN THE CATALOGUE

 

Programozás: Fodor András, Herner Dániel
Szerkesztette: Czékmány Anna, Sáfrány Eszter
Fotó: Jackel Barbara, Tóth Judit Vanda
Archív dokumentumok: Dr. Csiszár Mirella, Füle Péter, Gajdó Tamás, Németh Éva, Sipőcz Mariann, Turnai Tímea
Zenei válogatás: Szabó István
Katalógust lektorálta: Dr. Csiszár Mirella
Köszönet: Dr. Nagy András, Kulcsár Viktória, Szakmáry Dalma

 
content_bottom
footer