Színháztudományi Szemle 42

TARTALOMJEGYZÉK

 

Sipőcz Mariann: „...egy kissé mindig a halhatatlanságra törekedtem" (3. oldal)

Rajnai Edit: „Pillantás a titkos dossziéba" Napló, önéletírás, kiállítás (19. oldal)

Gobbi Hilda színpadi szerepei és rendezései. Összeállította: Csiszár Mirella (33. oldal)

Szabó Attila: Egy örök vénasszony portrétöredékei. Gobbi Hilda utolsó szerepének képi dokumentumai és a színházi emlékezet metonimikus szerkezete. (48. oldal)

Galántai Csaba: Márkus László színházi pályájának indulása. (68. oldal)

Gajdó Tamás - Csiszár Mirella: „Azt hiszem, mint levelező, mintaszerű vagyok" Molnár Ferenc levelei Faludi Jenőnek, 1926-1928 (75. oldal)

Gajdó Tamás: „Nem is színházba jöttek ma: otthon vannak". Színész-színház-közönség a kommunista diktatúrában (95. oldal)

Somogyi Zsolt: A „marketing" eszközei a Petőfi Színházban 1960-1962. Színlapok és plakátok - az egységes arculat (109. oldal)

 

IMPRESSZUM

Felelős kiadó: Dr. Ács Piroska
Kiadó: Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet
Szerkesztette:Szűcs Katalin Ágnes
Nyomás: Séd Nyomda Kft. Szekszárd

Felelős vezető: Katona Szilvia

ISSN 0133-9907 

2013.