Színháztudományi Szemle 35

TARTALOMJEGYZÉK

 

P. Müller Péter: Így (is) kezdődött (7. oldal)

Kékesi Kun Árpád: A színházi realizmus paradigmájának kialakulása(11. oldal)


Galgóczi Krisztina: A testbe zárt szavak - Mítosz, trauma és terápia Ibsen Hedda Gabierében (29. oldal)

Szalczer Eszter: A természet álomjátéka: Látásmódok és a színház újradefiniálása August Strindbergnél
 (ford. Galgóczi Krisztina) (69. oldal)

Salamensky, S. I.: Oscar Wilde re-prezentációja: Wilde perei: A nagy szemérmetlenség és a dokumentatív látványosság (ford. Varga Enikő) (93. oldal)

Tompa Andrea: Az orosz századelő művészete és a teatralitás (113. oldal)

H. Végh Katalin: Egy elfeledett színházteória az orosz századfordulóról (151. oldal)

Leonyid Nyikolajevics Andrejev: Levelek a színházról. I—II. levél (ford. H. Végh Katalin) (163. oldal)

Nánay Fanni: A próféták és követőik (185. oldal)

Gajdó Tamás: Molnár Ferenc dramaturgiája és előzményei (209. oldal)

Rosner Krisztina: Színészképzési módszerek a századforduló évtizedeiben (249. oldal)

A kötet szerzői (267. oldal) 

 
 

IMPRESSZUM

Felelős kiadó: dr. Müller Péter, igazgató
Kiadó: Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet
Szerkesztette: P. Müller Péter

Műszaki szerkesztő: Galgovics Tamás

A szöveget gondozta: Taub Katalin

Nyomás: Séd Nyomda Kft. Szekszárd

Felelős vezető: Katona Szilvia

ISSN 0133-9907 

2004.