Színháztudományi Szemle 34

TARTALOMJEGYZÉK

 

Egy mondat (5. oldal)

Tárgyi és szellemi emlékezet

P. Müller Péter: Színház és (intézményes) emlékezet (9. oldal)

Galgovics Tamás: Digitális színháztörténet (19. oldal)

Molnár Klára: A színházművészet dokumentálásának új lehetőségei (29. oldal)

Szúdy Eszter: Táncemlékek gyűjteménye (39. oldal)

Sipőcz Mariann: A színészalbumok mint színháztörténeti források  (47. oldal)

Struktúrák és életutak emlékezete

Rajnai Edit: Színikerületek (69. oldal)

Papp Eszter: Báb, ember és emlékezet (89. oldal)

Szabó István: Színészéletutak (101. oldal)

Műfajok emlékezete

Tompa Andrea: Egy sebtében kipingált világ (125. oldal)

Lakos Anna: Az új cirkusz felé (155. oldal)

Szilágyi Mária: A 90-es évek német drámája (171. oldal)

A tanulmányok szerzői (193. oldal) 

 

A kötet elérhető ITT...

 

IMPRESSZUM

Szerkesztette: P. Müller Péter, Tompa Andrea
Felelős kiadó: dr. Müller Péter, igazgató
Kiadó: Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet

Műszaki szerkesztő: Galgovics Tamás

A szöveget gondozta: Taub Katalin

Nyomás: Séd Nyomda Kft. Szekszárd

Felelős vezető: Lambert István

ISSN 0133-9907 

2002.