Színháztudományi Szemle 37

TARTALOMJEGYZÉK

 

Bevezetés (7. oldal)

Fikció és történelem
A Bajor Gizi Színészmúzeumban 2007. február 17-én rendezett beszélgetés szerkesztett változata. Lejegyezte: Czékmány Anna (11. oldal)

Lenkei Júlia: Volt egyszer egy táncnevelési szak (19. oldal)

Korossy Zsuzsa: Színházirányítás a Rákosi-korszak első felében (45. oldal)

Székely György: „Folyton lobog". Hont Ferenc pályaképe (139. oldal)

„És most tények, tények kellenek". Hont Ferenc: Napló, 1956. Sajtó alá rendezte és jegyzetekkel ellátta Csiszár Mirella (169. oldal)

Czékmány Anna: Múltnak kútja. A kortárs történettudomány szempontjai és az 1956-os forradalom és szabadságharc (225. oldal)

Nánay István: Az Egyetemi Színpad történetéből (257. oldal)

Gajdó Tamás: Jelentős korszakok - emlékezetes pillanatok. A magyar színházművészet fontosabb törekvései az 1970-es évektől 1989-ig (307. oldal)

Függelék:
Molnár Klára: A színházi előadások dokumentálásáról (347. oldal)

Szerzőink (357. oldal)

 
 

IMPRESSZUM

Felelős kiadó: Dr. Nagy András
Kiadó: Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet
Szerkesztette: Gajdó Tamás
Lektorálta: dr. Rajnai Edit

A szöveget gondozta: Taub Katalin

Műszaki szerkesztés és borítóterv: Galgovics Tamás
Nyomás: Séd Nyomda Kft. Szekszárd

Felelős vezető: Katona Szilvia

ISSN 0133-9907 

2007.