Színháztudományi Szemle 38

TARTALOMJEGYZÉK

 

Nagy András: Történetet írni (7. oldal)

Szabó István: A színházak műsora az 1950-es években (15. oldal)

Korossy Zsuzsa: „Rólunk nemigen szól a mese" Pillanatképek a magyar színházi életről 1953-ban (37. oldal)

Papp Eszter: Az intézményes bábjátszás kialakulása Magyarországon, 1949-1990 (61. oldal)

Czékmány Anna: Múltjában él a nemzet(i) A Nemzeti Színházak egy rövid története (69. oldal)

Szabó Attila: Intercsehov.com Csehov-előadások virtuális lenyomatai a globális hálón (81. oldal)

Szakhmáry Dalma: „Országom visszanyertem én" - Szabó Sándor vázlatos pályaképe (97. oldal)

Gajdó Tamás: Források és file-ok (109. oldal)

Csiszár Mirella - Sipőcz Mariann: Egy színészházaspár hagyatéka. Móricz Lili és György László kéziratainak és fényképeinek feldolgozásáról (117. oldal)

Németh Éva: A színészfotók emlékezete (129. oldal)

Molnár Klára: Az intézet számítógépes adatbázisának fejlődése (137. oldal)

Sáfrány Eszter: Színháztörténet az interneten (143. oldal)

 
 

IMPRESSZUM

Felelős kiadó: Dr. Nagy András
Kiadó: Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet
Szerkesztette: Gajdó Tamás
Nyomás: Séd Nyomda Kft. Szekszárd

Felelős vezető: Katona Szilvia

ISSN 0133-9907 

2009.