Színháztudományi Szemle 32

TARTALOMJEGYZÉK

Praznovszky Mihály: Ünnepi köszöntő (3. oldal)
 
ESSZÉK ÉS TANULMÁNYOK A TRAGÉDIÁRÓL 
 
Székely György: A Tragédia ősbemutatójának problémái (6. oldal)
Káich Katalin: „Miért büntetne?" A Tragédia Isten-képének egy lehetséges kommentálása (23. oldal)
F. Dózsa Katalin: A kulisszáktól a stilizált színpadig. Még egyszer a Tragédia 1883-1915 közötti díszletterveiről (33. oldal)
Kaizinger Rita: Erkel Gyula kísérőzenéje a Tragédia ősbemutatójára (49. oldal)
Tóth Éva: Éva és Ádám (53. oldal)
Mészáros Emőke: Az ember tragédiája bábszínpadon (59. oldal)
Striker Sándor: Stílus és gondolat. A szövegváltoztatások hatása a Tragédiára (67. oldal)
Király Gyula: Utópia és tragikum. Kísérlet Dosztojevszkij és Madách poétikájának összehasonlítására (75. oldal)
Metz Katalin: Harag György Tragédia-előadása (89. oldal)
Tarján Tamás: Az ember tragédiája kánonjai (93. oldal)
Szebeni Zsuzsa: Az ember tragédiája Kolozsváron, 1997-ben (97. oldal)
Gerold László: A Tragédia színházi és irodalmi utóélete a Vajdaságban (101. oldal)
Enyedi Sándor: Janovics Jenő és a Tragédia (111. oldal)
Enyedi Sándor: Az ember tragédiája vidéki előadásai (1884-1918) (132. oldal)
 
SZÍNHÁZTÖRTÉNET
 
Kerényi Ferenc: Köszöntő (141. oldal)
Kerényi Ferenc: Mikszáth Kálmán és korának színházi élete. 150 éve született Mikszáth Kálmán (143. oldal) 
 
FORRÁSKUTATÁS - FORRÁSKÖZLÉS 
 
Obernauer Gréta: Betlehemes játék Zetevárról, 1899-ből (157. oldal)
Kerényi Ferenc: Dokumentumok Megyeri Károly életéből. A név, és ami mögötte van/nincs (163. oldal)
Enyedi Sándor: Adalék a jugoszláviai magyar színjátszás történetéhez (173. oldal)
 
Idegen nyelvű összefoglalók (178. oldal)
 
 
IMPRESSZUM
Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, 
valamint az MTA Színház- és Filmtudományi Bizottságának folyóirata 
Szerkesztette: Török Margit 
Megjelent Madách Imre születésének 175. évfordulójára. 
 
1997