Országok és régiók kiállítás - nyílt pályázati felhívás (Prágai Quadriennálé 2023)

 
2023. június 8. és 18. között rendezik meg a színházi látványtervezés és szcenográfia 15. nemzetközi seregszemléjét, a Prágai Quadriennálét (PQ). Az Országok és régiók kiállítás (PQ Countries and Regions) a PQ legfontosabb versenykiállítása, melyen legutóbb 62 ország mutatkozott be. A kiállítást 2019-ben 69.000 néző látta. Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, mint a magyar kiállítás főszervezője, nyílt pályázatot hirdet színházi látványtervezők számára a kiállítás művészeti koncepciójának kidolgozására. 
 
A PQ2023 központi koncepciója (kivonat)
 
A COVID-19 évei arra késztettek minket, hogy újragondoljuk életünk számos aspektusát: a kommunikáció, a tanulás/tanítás, az alkotás mikéntjét. A krízis rámutatott az ember halandóságára, ráébresztett a távolság jelentőségére, új megvilágításba helyezte a kapcsolatunkat a közvetlen környezetünkkel, előtérbe helyezve személyes mobilitás fontosságát. Amikor a színházépületek üresen álltak és a nyilvános események a biztonsági intézkedések miatt elmaradtak, vagy csak súlyos korlátozásokkal valósulhattak meg, számos alkotó kezdett kutatni új alkotói lehetőségek után, melyekben elmerülve még ebben a helyzetben is megélhették a bennük lakozó kreativitást, művészetet, és az emberi kapcsolatok iránti törhetetlen vágyat. Ritkasággá, és talán épp ezért különlegessé is vált az azonnali, személyes találkozások lehetősége. Ez az emberi, személyes, egyszerű, sebezhető, intim szint vált tehát azzá, ahol a művészet születik. A 2023-as Prágai Quadrenniálén szeretnénk mindenkit arra kérni, hogy ossza meg azt, ami RITKA: az ötletekből, anyagokból, elképzelésekből, sajátos gyakorlatokból előtörő művészetet, mely a helyi környezetben gyökerezve próbál az általános emberihez kapcsolódni, miközben mindvégig magán hordozza a hely szellemét. Ebben a bizonytalan és szűkös időben arra hívjuk fel a látványterverezőket, szcenográfusokat és kivitelezőket, hogy használják RITKA és különleges képzeletüket, kreativitásukat annak érdekében, hogy együtt megálmodjuk a jövőbeli, a pandémia utáni színházi világot. 
 
Országok és régiók kiállítás: RITKA víziók
 
Ebben a bizonytalan, kiszámíthatatlan és változó időben a látványtervezők és kivitelezők különösen fontos szerepet töltenek be társadalmunkban: elképzelik, megtervezik, majd végül létrehozzák a jövőnkkel kapcsolatos RITKA víziókat. Ezek lehetnek inspiratívak, merészek, de akár óvatosak is. A látványtervezés egyedi ereje az, hogy elménket egy lehetséges jövőbe röpítse, hogy reményt adva katalizátora legyen a pozitív változásoknak. A színház, akár valós, akár virtuális, akár kevert térben jön létre, alkalmas arra, hogy pozitív kilátásokat helyezzen előtérbe, egy jobb jövő reményében: a képzelet segítségével sajátos világokat jelenít meg és a közösségek életét meghatározó lehetséges forgatókönyveket vázol fel. A látványtervezők sokszor előre látják a jövőbeli eseményeket és változásokat, legyenek azok politikai, szociális, természeti vagy technológiai gyökerűek. A résztvevők és a közönség lehetőséget kap, hogy átélje ezeket a tapasztalatokat és mintegy másodkézből belepillantson jövőbeli életébe. Remélhetjük, hogy ezek a jövőképek felülírják majd előzetes elképzeléseinket és szokásainkat, tágítva annak kereteit, hogy mit hiszünk megvalósíthatónak és lehetségesnek. Néhol figyelmeztetnek közelgő veszélyekre és fenyegetésekre, melyeket egyébként a társadalmak a mindennapi aggodalmaik közepette elhanyagolnak. A RITKA víziók, elképzelések, jóslatok a jövőről, melyek összehoznak minket, megérintenek, és nyitnak a változások felé: így ezek lesznek a 2023-as Prágai Quadrenniálé Országok és régiók kiállításainak fókuszában is.
 
Ez a kiállítás a nemzetközi versenyprogram része, mely a szakmai tapasztalatnak és a színháztervezésnek egyaránt helyet biztosít. Pályaműként első sorban installációk, több érzékre ható kreatív terek kialakítására várunk javaslatot. Ha esetleg egy korábbi, ténylegesen megvalósult színházi előadás látványtervét, esetleg kész előadás dokumentációját helyezik az kiállítás középpontjába, az ne legyen 4 évnél régebbi. 
 
A magyar kiállítás speciális témája
 
2023-ban ünnepeljük Madách Imre születésének 200. évfordulóját. Az 1862-ben megjelent Az ember tragédiája magyar drámairodalmunk azon RITKA remekműve, mely, bár nyelvében mélyen a magyar irodalomban gyökerezik, az emberiség egészét érintő problémákat vet fel. Szeretnénk, ha az Országok és régiók magyar kiállítása megidézné Madách szellemiségét, kapcsolódva főművének egészéhez vagy egyes színeihez, továbbgondolva az emberiség és társadalmaink sorsával kapcsolatos vízióit. Olyan pályaműveket várunk a nemzetközi koncepció és a magyar téma felhívásait egyszerre teljesítik.
  
A kiállítás technikai feltételei
 
A 2023-s PQ Országok és régiók kiállítást a cseh főváros Holešovice negyedében található Prágai piac (Pražska tržnice) egyes csarnokaiban rendezik, melyek az egykori vágóhíd céljára épültek. A pályaműveknek az alábbi technikai feltételeket kell teljesíteniük. 
 
- a tervezett installáció teljes bekerülési költsége (anyag és kivitelezés) nem lehet több nettó 10 millió forintnál (ez nem tartalmazza a szállítás, utazás, szállás, biztosítás, szerelés, bontás, kiállítási ügyelet díját);
- a padló maximális terhelhetősége 400 kg/m2;
- a rendelkezésre álló maximális alapterület 20 m2; 
- az installáció maximális magassága 4 m;
- a kiállítótér falaira vagy padlóra fúrni nem lehet;
- a falakra fellógatni semmit nem lehet, az installációnak magában meg kell állnia;
- homok, föld, fű nem használható, még védőréteggel sem;
- a kiállítótér padlóját és falait semmilyen anyaggal lefújni nem szabad;
- élő állatok a kiállításban nem szerepelhetnek;
- füst vagy tűz nem használható;
- víz vagy semmilyen folyadék nem érintkezhet a kiállítótér felületeivel;
- a kiállításban használt hang nem zavarhatja a szomszédos kiállításokat. Javasoljuk a zárt hangterek vagy fülhallgatók használatát, ha erre szükség van;
- áramcsatlakozási lehetőség 230V, 2 kW;
- internetcsatlakozás igényelhető, nyílt (látogatói) Wifi kapcsolat elérhető;
- bérelt vagy bérlendő eszközök beépítése nem javasolt, mivel az a további kiállítási lehetőségeket korlátozza;
- mivel a pályázat kiírójának nincs lehetősége az elkészült és kiállított installáció raktározására, ezért a tervezőknek javaslatot kell benyújtani az installáció későbbi elszállítási / tárolási vagy újrahasznosítási lehetőségeire is, illetve a zsűri a bírálat során a költséghatékonyság és/vagy újrahasznosítás szempontjait (is) figyelembe veszi; 
- a kiállításra jelentkező nyertes tervezőnek vagy tervezőcsapatnak vállalnia kell a kiállítási installáció hatályos építési, statikai, érintésvédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi előírások szerinti tervezését, továbbá a gyártás műszaki koordinációs feladatait a kiállítás helyszínén adott műszaki paramétereknek és előírásoknak való teljes megfelelőség szerint. Vállalni kell továbbá az installáció szállításának előkészítéséhez szükséges pontos méretek és információk megadását. A kivitelezést végző vállalkozóra a pályázati anyagban javaslatot kell tenni;
- a pályázatra egyéni tervezők vagy tervezőcsapatok is jelentkezhetnek. A jelentkezők tudomásul veszik, hogy a nyertes terv honoráriuma független a projektben részt vevő tervezők számától (az adott pályamű függvényében 1-2 millió forint összegben).
 
Pályamű benyújtásának előzetes bejelentése: 2022. április 20.
Az igénybejelentés néhány alapvető adat megadásával az alábbi digitális űrlap kitöltésével lehetséges: https://forms.gle/BxbcX9kiFa4qiCBd6
 
Teljes pályázati portfólió benyújtása: 2022. április 30.
 
A pályázatok benyújtásának módja: 
 
online (kötelező): a regisztrációt követően megadott online mappába való feltöltéssel 
személyesen (opcionális és kiegészítő jellegű, nem váltja ki az online tervdokumentáció benyújtását): a nyomtatott tervdokumentációk, esetleg makettek leadhatók az OSZMI főépületében, nyitvatartási időben (1013 Budapest, Krisztina krt. 57). 
 
A benyújtandó tervdokumentációnak tartalmaznia kell:
 
Műszaki leírás
Tervezői nyilatkozat (letölthető INNEN)
Alaprajz
Metszetek
Látványterv
Árazatlan költségvetés tételes mennyiségi kiírással
Árazott költségvetési kiírás
Installáció újrahasznosítási terve
 
A nyertes pályázónak szeptember 15-ig benyújtandó:  
 
Kivitelezési terv alvállalkozók tételes árajánlatával
Installáció szállításának terve, amely kitér a szállításra előkészített installációs elemek méretére, számára, csomagolására, a szállításhoz szükséges jármű raktérfogatára és maximális terhelhetőségére. 
 
A nyertes pályamű kiválasztását szakmai kuratórium végzi, melynek tagjai: 
Bodolay Géza, színházrendező (az OSZMI igazgatója)
Molnár Zsuzsa, díszlet- és jelmeztervező, szcenikus
Székely László, látványtervező
Mira János, látványtervező
Szalai József, műszaki és szcenikai igazgató (Kaposvári Csiky Gergely Színház)
 
Kapcsolat: 
 
 
AZ ORSZÁGOK ÉS RÉGIÓK SZEKCIÓNAK HELYET ADÓ HELYSZÍN: