Kövessy Vár dokumentumai: a Hagyományok tekercse

„Kövessy Albert (1860–1924), a boldog emlékű színigazgató, színművész, író és melegszívű emberbarát hívei, akiket élete utolsó esztendőiben maga köré vonzott, akik szerettek tartalmas, szellemes tréfálkozás közepette, délutáni New York kávéházbeli asztalánál, társaságában szellemi felfrissülést nyerni, és hálából segíteni őt abban az emberbaráti munkában, hogy az esztendő legszebb ünnepén, karácsonykor, az öreg munkaképtelen színészek néhány napi gondtalanságra valóval legyenek megajándékozva; elhatározták, hogy Kövessy Albert elköltözése után is, szellemét tisztelve, együtt maradnak szoros kapcsolatban, és megalapították baráti egyesülésüket, melyet Kövessy Várnak neveznek” (A Kövessy Vár életrendje, 1929). 

Documents of the Kövessy Castle: the Spool of Traditions

The late Albert Kövessy (1860–1924), theatre manager, actor, writer and his warm-hearted philanthropist friends, whom he gathered around him in the last years of his life, sitting at the tables in the New York Café in the afternoons gaining intellectual refreshment through intelligent and witty dialogue, and who, in return, assisted him in his philanthropist endeavours, that on the most beautiful day of the year, at Christmas, to provide some simple supplies to the old actors already unable to work, have decided to stay together in a tight bond even after the departure of the beloved Albert Kövessy, keeping his memory alive, founding their circle of friends titled Kövessy Castle.