Egyeztető megbeszélés

2016. október 20-án a Színművészeti Egyetemen került sor a második egyeztető megbeszélésre. A megbeszélésen a projekt két elemének előkészítésével kapcsolatban állapodott meg a projektszervező bizottság (Lakos Anna, Szabó Attila, Takács Ágnes).

Egyrészt a pályázati keretben megvalósuló workshop részletei konkretizálódtak. A meghívott előadó Espen Dekko norvég bábos lesz. Domsa Zsófia elmondta, hogy a kapcsolatfelvétel az előadóval megtörtént. A műhelymunka tartását Espen Dekko a kitűzött időpontban (2017. január 23-24.) tudja vállalni, ám fontos kérése, hogy homogén, bábjátékban járatos résztvevőkre számít. Csizmadia Tibor vázolta a Színművészeti Egyetem bábszínész hallgatóinak időbeosztását, a workshopon való részvétel lehetőségeit. Homogén csoport akkor jöhet létre, ha a jelentkezőket valamely módon a szervezők szűrik. A szűrés módja lehet a célzott meghívás, illetve az önéletrajz, rövid „motivációs levél” beadása. Az előadó továbbá a ’határátlépés’ témakörben tartott már foglalkozást, ebből kiindulva a megbeszélésen tisztázódott a műhelymunka címe is (A színész munkája a tárgyakkal).

Másrészt körvonalazódott a pályázati kereten belül megvalósuló konferencia (2017. január 24-25.) is. A Társadalmi események feldolgozása a színházban címmel norvég és magyar előadókkal tervezett konferencia részleteinek megbeszélése zajlott. A konferencia nyelve az angol lesz, ez azonban vélhetően csökkenteni fogja magyar oldalról az érdeklődést. A tolmácsolás technikai lehetőségének átgondolása felvetette a helyszín kérdését is. A Bajor Gizi Színészmúzeum konferenciatermében nehezen alakítható ki tolmácsfülke, ezzel szemben a Színművészeti Egyetem termei alkalmasak lehetnek ilyen célra. (Az SZFE már lebonyolított angol nyelvű konferenciát magyar szinkrontolmácsolással.)

Kérdés továbbá az, hogy az előadókat meghívással vagy jelentkezés alapján válogassuk-e ki. A határidők sürgetése és a konferencia színvonalának emelése szempontjából a meghívott előadók mellett döntöttek a szervezők.

A téma körvonalazásakor felmerült, a színház és az ifjúság kapcsolatának beemelése, hiszen a norvég alkotók különösen termékenyek e témakörben. Domsa Zsófia javasolta Lisa-Maria Nagel PhD-hallgató meghívását. A Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház magyarországi szerepvállalását különösen fontos megemlíteni nemcsak norvég, hanem problémaközpontú serdülőket megszólító előadások szempontjából is.

A fotón: Domsa Zsófia, Lakos Anna, Csizmadia Tibor, Takács Ágnes és Szabó Attila