Könyvtár és Információs Osztályunk

KÖNYVTÁR ÉS CIKKARCHÍVUM

 

A Könyvtár gyűjteménye ma közel 80.000 tételből áll. Az alapításkor, 1952-ben, ez a szám alig háromezer volt, ez a könyvgyűjtemény képezte a megalakuló Országos Színháztörténeti Múzeum alapkönyvtárát. 1957-ben a Múzeum kiegészült és átalakult, s a könyvtár is gyarapodott a Színház- és Filmművészeti Szövetség Tudományos Osztályának jelentős mennyiségű könyvanyagával, mintegy 25.000 kötettel. Az új intézeti egység igen aktív dokumentáló és tájékoztató szerepet töltött be.

A gyarapodás folyamatos: a vásárlás mellett jelentős adományok, hagyatékok segítik a teljességre törekvést. Intézményünk egyik szakmai és szellemi megalapozójának, Staud Gézának hozzánk került könyvtára mellett azóta is folyamatosan számíthatunk a színházbarátok gesztusaira. Így a magyar színházi múltat dokumentáló könyvek és folyóiratok gyűjteménye csaknem hiánytalan. Mi őrizzük néhány színpadi nagyság könyvtárát is: pl. Rátkai Mártonét, de találhatók itt művek Hevesi Sándor könyvtárából, s a régi Nemzeti Színház gyűjteményéből. A közelmúltból pedig többek közt Bécsy Tamás, Lengyel Pál könyvtára képvisel jelentős értéket.

A színház lényege az előadás – mindegyik más, egyszeri és mulandó. A drámaszöveg csak a kiindulópontja a színpadi történéseknek, s még ha pontosan ugyanazok a szavak hangzanak is el a színpadon, egy-egy bemutató élménye egészen eltérő lehet. E különösség megtervezésének és rögzítésének eszköze a szövegkönyv, benne rendezői utasítások, színpadtervek, néha előadásfotók stb. Az ország színházaitól rendszeresen kapunk szövegkönyveket, esetenként pedig a színház teljes gyűjteményét, pl. a Pesti Magyar Színház, a régi Új Színház, a Krétakör, a Bárka Színház szövegkönyveit.

A Könyvtár katalógusában speciális színházi szempontokat figyelembe vevő rendszerben találjuk meg a szükséges dokumentumokat. A 2000 óta beszerzett anyag már elektronikusan kereshető, a korábbiak egyelőre hagyományos eszközökkel a könyvtárban. A Huntéka online katalógus ide kattintva található.

Könyvtárunk különböző pályázati források (NKA), valamint a MANDA segítségével elindította az állomány egyes részeinek digitalizálását. Elsőként az Intézmény első évtizedeinek kiadványait: tanulmányköteteket, adattárakat, periodikákat; de már az egyik legjelentősebb színházi lap, a Színházi Élet számai is olvashatók digitális másolatban. Következő lépésként a kéz- és gépiratos egyedi anyagaink közül válogattunk. Mindezeket digitalizált formában ide kattintva találják meg az érdeklődők.

Az előadás másik lenyomata a kritika. Szerzője személyes élményét rögzíti s adja közre gyorsan (a napilapokban), vagy hosszabb, alapos elemzést készít (heti- és havilapok számára). Igen érdekes időtöltés egy színházbarátnak végigolvasni mielőtt színházba megy, az elmúlt idők alakításairól írottakat, hogy a friss előadást azután besorolja melléjük – saját élménye alapján. Vagy egy-egy színpadi alkotó – színész, szcenikus, rendező stb. – pályájának alakulását végigkövesse. Erre szolgál a nagyjából az ötvenes évek legelejétől gyűjtött Cikkarchívum. Mára már több tízezer dossziéban találhatni lapkivágatokat és más dokumentumokat, s ezek folyamatosan kerülnek fel a világhálóra. A jelen színházi eseményeinek gyűjtése pedig elektronikusan történik: az adatbázis ide kattintva érhető el.

SZÍNHÁZI ADATTÁR

 

Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet SZÍNHÁZI ADATBÁZISA a hazai és a határon túli magyar színházi előadások adatait, a színházi alkotók (színművészek, rendezők, tervezők, dramaturgok) életrajzi adatait, az Intézet különböző gyűjteményeiben már digitalizált kincseit tartalmazza. Az alapot a produkciós és a személyi adattár adja, gyűjteményeink legnagyobb része ezeket az adatokat használja alapként saját részlegük digitalizálásánál. 


A számítógépes feldolgozás előtt a színházak műsoráról, színházi alkotókról katalóguscédulákon, sajtókivágatokból, adattári füzetekből, színlapokról, műsorfüzetekből tudott tájékozódni a hozzánk forduló szakember. A budapesti és vidéki színházak műsorát adattári dossziék tartalmazták az 1949-es államosítástól kezdve. Ezt váltotta fel a produkciós adatlapok rendszere, melyben évadonként gyűjtötték a produkciókat az 1960/61-es évadtól a budapesti színházak, míg az 1964/65-östől a vidéki színházak esetében. Ezek tartalmazták az előadás helyét, bemutatójának idejét, létrehozóit, a teljes szereposztást. A digitális adatbázis feltöltésekor az adattári dossziék, illetve a produkciós adatlapok képezték az alapot, de minden esetben ellenőriztük, pontosítottuk a gyűjteményekben található színlapok, szórólapok, műsorfüzetek, vitatott esetben kritikák adataival.


A bemutatótár a magyar színházak bemutatóinak adatait tartalmazza 1945-től napjainkig. A Nemzeti Színház, illetve a Kolozsvári Nemzeti Színház esetében megtalálható az összes előadás, az 1945 előttiek szereposztásának feltöltése, illetve a határon túli magyar nyelvű színházak előadásainak feldolgozása folyamatos. A tárban már megtalálhatóak a délvidéki, a felvidéki, a kárpátaljai színházak produkciói, valamint a nagyváradi előadások 1941-től. Jelenleg (2022. tavasz) 45429 produkciót tartalmaz.


Az egy-egy előadásról készült adatlap az előadott műre (szerző, zeneszerző, cím, fordító, átdolgozó stb.), a bemutató helyére, időpontjára, az előadás létrehozóira (rendező, díszlet-jelmeztervező, koreográfus, karmester) vonatkozik, és tartalmazza a teljes szereposztást. Más műfaj (regény, filmforgatókönyv stb.) alapján készült színpadi adaptációnál szerzőként az adaptáló nevét tüntetjük fel. Az alapszöveg írójához kerül az irodalmi alapmű – novella, regény, filmforgatókönyv – szerzője. A 2002/2003-as évadtól az előadások adatait ellenőriztetjük a színházakkal. 


A személyi adatlap, a színházi szakemberek (színész, rendező, díszlet-jelmeztervező, dramaturg stb.) életrajzi adatait tartalmazza. Forrásként használtuk fel a szakirányú lexikonok, a sajtóban megjelent adatok és a művészek sajátkezű aláírásával kitöltött kérdőíveket. A Huntéka előfeltétele, hogy az előadásban szereplő összes személy megtalálható és beemelhető legyen az egyes produkciókba. Emiatt a személyi adatbázis az átállás óta tízszeresére növekedett. Jelenleg (2022. tavasz) 80.486 alkotó adatait tartalmazza.


A digitális adatbázisok között létrejött kapcsolódás eredményeként például egy előadás, alkotó keresésénél többirányú megközelítés és többszempontú eredmény lehetséges. Megismerhetjük az előadás alkotóit; azt, hogy hol jelent meg róla kritika, van-e színlap, műsorfüzet, plakát, fotó a gyűjteményekben. Összeállíthatjuk egy alkotó pályafutásának különböző állomásait, vagy egy darab magyar bemutatóit 1945-től napjainkig.


A kutatók személyesen, telefonon, e-mail-ben és most már közvetlenül az interneten is tájékozódhatnak az adatbázisokban. A felhasználást segíti, hogy az előadások a lényeges kategóriák szerint sorba rendezhetőek, pl. darabcím, szerző, időrend, társulat.

 

KUTATÓSZOLGÁLAT:

hétfő, szerda: 9.00 – 16.00 óra

péntek 9.00 – 14.00 óra

 

MUNKATÁRSAK:

 

Könyvtár és Cikkarchívum:

Csalló Erzsébet (osztályvezető): 061 375 11 84/102, csallo.erzsebet@oszmi.hu

Huszár Ágnes (könyvtáros - olvasószolgálat): 061 375 11 84/108, huszar.agnes@oszmi.hu

Szilágyi Ágnes (feldolgozó könyvtáros): 061 375 11 84/108, szilagyi.agnes@oszmi.hu

Vitéz Gergő (könyvtári asszisztens): 061 375 11 84/108

Huber Beáta (adattáros): 061 375 11 84/110, huber.beata@oszmi.hu

Ozsváth Eszter (adattáros): 061 375 11 84/110, oszvath.eszter@oszmi.hu

 

Színházi adattár

Lakatosné Ircsik Teréz (színházi szakreferens, csoportvezető): 06 1 375 1184/106, ircsik.terez@oszmi.hu

Huszár Sylvia (színházi szakreferens) 06 1 375 1184/106, huszar.sylvia@oszmi.hu

Péter Zsolt (színházi szakreferens): 06 1 375 1184/106, peter.zsolt@oszmi.hu

 

2022.05.15