A modern színház születése

Image

20. századdal megszülető modern színház vizsgálata azért is időszerű, mert egyrészt a századelőn kialakuló színjátszás és az ehhez kapcsolódó modern dráma mindmáig döntő befolyást gyakorol a színházművészetre és a drámaírásra, másrészt a látszólag lezárt korszak és korpusz a posztstrukturalista társadalomtudományi fejlődéssel és a tudományközi megközelítésmód érvényesítésével számos ez idáig feltáratlan összefüggésre irányít(hat)ja rá a kutatás figyelmét. Az itt következő tanulmányok által megrajzolt folyamatok, több ponton kapcsolódnak egymáshoz, és így együtt olyan összképet rajzolnak a modern színház létrejöttének irányairól és körülményeiről, amely a szerkesztő reményei szerint további kutatások elindítója és ösztönzője lehet. 

 

A kötet elérhető itt...

 

 

Editor
P. Müller Péter
OSZMI
2004