KÖNYVTÁR ÉS CIKKARCHÍVUM

Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet könyvtára Magyarország legnagyobb színházi könyvgyűjteménye. Tudós eleink már az Intézmény alapításakor gondoskodtak színházi múltunk könyvemlékeinek összegyűjtéséről, s a színházak művészi tevékenységét segítő és a tudományos munkához szükséges információ-tár létrehozásáról. Könyvtárunk gyűjtőkörébe beletartozik az összes, a magyar színházi múlttal és jelennel kapcsolatos könyv és folyóirat. Az egyetemes világszínház minden számontartásra érdemes mozzanatát, új áramlatát, jelenségét és a múlt meghatározó értékeit is igyekszünk dokumentálni.

A kollekció két nagy részből áll, a könyvtárból és a cikkarchívumból. Nem tartozik bele viszont néhány, másutt könyvtári anyagnak tekintett gyűjteménycsoport: a kéziratokat, a színlapokat, plakátokat és a kisnyomtatványok gyűjteményét a múzeumi anyagot őrző Történeti Osztály kezeli. Bár gyűjtési területünk felöleli a színházművészet minden ágát, a tánc kivétel: a táncművészettel kapcsolatos dokumentumokat – így a könyveket és a folyóiratokat is – külön részleg, a Történeti osztály Táncarchívuma gyűjti.

A Könyvtár gyűjteménye ma közel 80.000 tételből áll. Az alapításkor, 1952-ben, ez a szám alig háromezer volt, ez a könyvgyűjtemény képezte a megalakuló Országos Színháztörténeti Múzeum alapkönyvtárát. 1957-ben a Múzeum kiegészült és átalakult, s a könyvtár is gyarapodott a Színház- és Filmművészeti Szövetség Tudományos Osztályának jelentős mennyiségű könyvanyagával, mintegy 25.000 kötettel. Az új intézeti egység igen aktív dokumentáló és tájékoztató szerepet töltött be.

A gyarapodás folyamatos: a vásárlás mellett jelentős adományok, hagyatékok segítik a teljességre törekvést. Intézményünk egyik szakmai és szellemi megalapozójának, Staud Gézának hozzánk került könyvtára mellett azóta is folyamatosan számíthatunk a színházbarátok gesztusaira. Így a magyar színházi múltat dokumentáló könyvek és folyóiratok gyűjteménye csaknem hiánytalan. Mi őrizzük néhány színpadi nagyság könyvtárát is: pl. Rátkai Mártonét, de találhatók itt művek Hevesi Sándor könyvtárából, s a régi Nemzeti Színház gyűjteményéből. A közelmúltból pedig többek közt Bécsy Tamás, Lengyel Pál könyvtára képvisel jelentős értéket.

A színház lényege az előadás – mindegyik más, egyszeri és mulandó. A drámaszöveg csak a kiindulópontja a színpadi történéseknek, s még ha pontosan ugyanazok a szavak hangzanak is el a színpadon, egy-egy bemutató élménye egészen eltérő lehet. E különösség megtervezésének és rögzítésének eszköze a szövegkönyv, benne rendezői utasítások, színpadtervek, néha előadásfotók stb. Az ország színházaitól rendszeresen kapunk szövegkönyveket, esetenként pedig a színház teljes gyűjteményét, pl. a Pesti Magyar Színház, a régi Új Színház, a Krétakör, a Bárka Színház szövegkönyveit.

A Könyvtár katalógusában speciális színházi szempontokat figyelembe vevő rendszerben találjuk meg a szükséges dokumentumokat. A 2000 óta beszerzett anyag már elektronikusan kereshető, a korábbiak egyelőre hagyományos eszközökkel a könyvtárban. A Huntéka online katalógus ide kattintva található.

Könyvtárunk különböző pályázati források (NKA), valamint a MANDA segítségével elindította az állomány egyes részeinek digitalizálását. Elsőként az Intézmény első évtizedeinek kiadványait: tanulmányköteteket, adattárakat, periodikákat; de már az egyik legjelentősebb színházi lap, a Színházi Élet számai is olvashatók digitális másolatban. Következő lépésként a kéz- és gépiratos egyedi anyagaink közül válogattunk. Mindezeket digitalizált formában ide kattintva találják meg az érdeklődők.

Az előadás másik lenyomata a kritika. Szerzője személyes élményét rögzíti s adja közre gyorsan (a napilapokban), vagy hosszabb, alapos elemzést készít (heti- és havilapok számára). Igen érdekes időtöltés egy színházbarátnak végigolvasni mielőtt színházba megy, az elmúlt idők alakításairól írottakat, hogy a friss előadást azután besorolja melléjük – saját élménye alapján. Vagy egy-egy színpadi alkotó – színész, szcenikus, rendező stb. – pályájának alakulását végigkövesse. Erre szolgál a nagyjából az ötvenes évek legelejétől gyűjtött Cikkarchívum. Mára már több tízezer dossziéban találhatni lapkivágatokat és más dokumentumokat, s ezek folyamatosan kerülnek fel a világhálóra. A jelen színházi eseményeinek gyűjtése pedig elektronikusan történik: az adatbázis ide kattintva érhető el.

NYITVATARTÁS ÉS KUTATÓSZOLGÁLAT:

hétfő, szerda: 9.00 – 16.00 óra

péntek 9.00 – 14.00 óra

 

Tisztelt Látogatóink!

A Könyvtár és a Cikkarchívum 2024. július 1-jétől augusztus 31-ig rövidített nyitvatartási renddel működik:

Hétfő, szerda: 9.00–15.00
Péntek: 9.00–13.00

Köszönjük megértésüket!

 

A könyvtárhasználati szabályzat ide kattintva olvasható...

Könyvtárunk nyilvános szakkönyvtár, múzeumi könyvtár, regisztrációt követően látogatható. A gyűjtemény használati díjairól ide kattintva tájékozódhat!A

 

MUNKATÁRSAK:

Huber Beáta (osztályvezető): 061 375 11 84/110, huber.beata@oszmi.hu
 
Csalló Erzsébet (főkönyvtáros): 061 375 11 84/102, csallo.erzsebet@oszmi.hu
Huszár Ágnes (könyvtáros - olvasószolgálat): 061 375 11 84/108, huszar.agnes@oszmi.hu
Szilágyi Ágnes (feldolgozó könyvtáros): 061 375 11 84/108, szilagyi.agnes@oszmi.hu
Vitéz Gergő (könyvtári asszisztens): 061 375 11 84/108