KÖNYVEK

Kiadványainkat árusító helyszínek listája IDE KATTINTVA tekinthető meg.

ONLINE: http://szinhazikonyvek.hu/

Vendégségben Bajor Gizinél

 

 
ÚJ KIADVÁNY!
Kötetünk nem közöl újabb titkokat, s nem bocsátkozik találgatásokba sem. A szerzők közül senki sem ismerte személyesen Bajor Gizit – ám szinte mindegyikük minden napját Bajor Gizivel tölti. Besétál kertjébe, átlépi küszöbét, felszalad lépcsőjén, kitárja ablakait. Kézbe veszi fényképeit, karikatúráit, keze írását olvassa, dísztárgyait forgatja. S mikor elindítja a kiállítás technikai eszközeit, s felcsendülnek – ki tudja hányadszor – a színésznő előadásában Puskin Mese Szaltán cárról című művének első sorai, megérkeznek Bajor Gizi mai vendégei. Ugyanazon az úton, melyen Herczeg Ferenc, Csathó Kálmán, Indig Ottó, Aczél Ilona, Hevesi Sándor, Heltai Jenő, Németh Antal, Ignácz Rózsa, Tamási Áron, Gobbi Hilda lépkedett egykor… (Második, javított kiadás)
 
Szerkesztette: Gajdó Tamás
OSZMI, 2021
Ár: 4000 Ft
 

Szeleczky Zita élete és művészete

 

 
Szeleczky Zita értékes hagyatéka az Országos Széchényi Könyvtár, a Károli Gáspár Református Egyetem és az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet gyűjteményébe került. Ebből a gazdag anyagból – levelezéséből, fényképeiből, színpadi bemutatóinak és önálló estjeinek dokumentumaiból – született meg 2012-ben a Hit és magyarság című kötet, mely rövid idő alatt elfogyott. A második kiadás helyett új összeállítást készítettünk. A színésznő írásait változatlanul közöljük, az életrajzi összefoglalókat és a sajtószemelvényeket viszont elhagytuk. Szeleczky Zita sikerekben és buktatókban bővelkedő életútját ritka, eddig nem publikált fényképekkel, színház- és filmtörténeti dokumentumokkal illusztráljuk. 
 
A kötet hangos melléklete ITT hallgatható!
Szerkesztette: Jávor Zoltán és Péter Zsolt
OSZMI, 2020
Ár: 4800 Ft
 

Herceg a vasfüggöny mögül

 

 
Róna Viktor (1936-1994) a magyar tánctörténet rendkívüli egyénisége, a ténylegesen világhírű hazai előadóművészek szűk körének egyik legizgalmasabb, legszínesebb alakja volt. Életéről, roppant önfegyelemmel épített pályájáról soha korábban nem született kiállítás, személyét, munkásságát összegző igényű kiadvány nem tárgyalta, részletes életrajzát sem írta meg senki a halála óta eltelt bő negyed század során. A Bajor Gizi Múzeum Herceg a vasfüggöny mögül című kiállításának megnyitása alkalmából megjelent, azonos címet viselő kötet gerincét a kurátor, Halász Tamás jegyezte részletes életrajz adja. A tárlat grafikai terveit is készítő Czeizel Balázs tervezte könyv kilenc fejezetben mutatja be a XX. századi magyar táncművészet egyik legnagyobb alakját. Gara Márk tánctörténész esszéje Róna személyét térben és időben elhelyezve hozza közel művészi énjét az olvasóhoz. A kiállítás főmunkatársa, Bánóczy-Varga Andrea által szerkesztett kötetben idézetek, vallomás-töredékek és közel ötszáz illusztráció, fotók és sokrétű dokumentum-anyag kerül bemutatásra. 
 
OSZMI, 2020
Ár: 5600 Ft
 

Két út, egy pálya, 100 év

 

 
A kötet a huszadik századi magyar színháztörténet két nagyformátumú művészegyéniségének, a száz éve született Bessenyei Ferencnek és Gábor Miklósnak állít emléket. 
Több mint fél évszázados pályájuk során mindketten hivatásnak és szenvedélynek tekintették a színjátszást. Mesterségbeli tudásuk birtokában szinte eggyé váltak szerepeikkel. Bessenyei Ferenc Bánk bán, Othello és Tevje alakításával, Gábor Miklós pedig Hamlet, Tanner John és Lucifer figurájának életre keltésével hosszú időre hagyományt teremtett. 
Az album megörökíti a két színészlegenda ikonikus szerepeit, és bemutatja páratlanul gazdag és sokszínű pályafutásukat. A fotókat Bessenyei Ferenc és Gábor Miklós gondolatai kísérik, de kortársaik is szóhoz jutnak. A sokszólamú elbeszélésből kirajzolódik a színházi műhely-munka gyötrelme, a szerepformálás öröme és nehézsége, a közönség ízlésének változása és a két művész magánélete. 
 
OSZMI, 2019
Ár: 5980 Ft

Karády - falinaptár 2020

 
Karády Katalin születésének 110. és halálának 30. évfordulója alkalmából falinaptárral emlékezünk a legendás művészre.
"Ami annak idején Karádyt Karádyvá tette, a bűvös varázserő, amit delejesen árasztott ez a különös és senkihez nem hasonlítható művészasszony, s amely ma is éppen olyan élő, mint maga Karády. Ez az a titokzatos megfejthetetlen és a tömegpszichózissal foglalkozók számára is rejtvényt jelentő adottság, amely mámorossá teszi a nézőket, ami úgy fűzi a közönséget a művészethez, eltéphetetlenül és örökre, mint ritka és legendás szerelmeseket." (Molnár Gál Péter)
A naptár megvásárolható a Bajor Gizi Színészmúzeumban, az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézetben valamint a Petőfi Irodalmi Múzeum ajándékboltjában. 
 
OSZMI, 2019
Ár: 3450 Ft
 

Turnai Tímea: Táncszerelem - Gombár Judit

 
Szcenika című sorozatunk hatodik kötete Gombár Judit jelmeztervező pályaképét, rajzait, írásait mutatja be, bepillantást engedve egy érzékeny alkotó megvalósult álmaiba, aki egyszerre volt tervező, forgatókönyvíró, zenei szerkesztő, társulat- és iskolaalapító. Munkássága a Pécsi Balettől a brüsszeli Béjart Baletten át a Markó Ivánnal alapított Győri Balettig, valamint az Operaház műhelyétől a párizsi, tokiói és Monte Carlo-i tervezői sikerekig ívelt.
Nemzetközileg is elismert stílustervező, a kelmék tudósa, a tánc iparművésze és szerelmese volt. A játékos egyensúly létrehozása ugyanúgy jellemezte, mint az érzéki és szabad színház mágiája.  A tervezői hagyaték teljes anyaga a PIM-OSZMI Szcenikai gyűjteményében került feldolgozásra. 
 
 
 
Írta: Turnai Tímea
OSZMI, 2019
Ár: 2800 Ft
 

Halálos körhinta

 
 
 
A kötet az 1930-as, 1940-es évek első számú magyar dizőzének, Rácz Valinak állít emléket. Az énekesnő tehetségét számos színházi és filmkritika dicséri, emberi nagyságát pedig a második világháború során tanúsított bátor helytállása bizonyítja. Karrierje csúcsa a második világháború vészterhes időszakára esik. Bár az úri középosztály tagja, a Horthy-rendszer ünnepelt sztárja, önzetlenül segíti a vészkorszak üldözöttjeit. Villájában titkos búvóhelyet alakít ki, ezzel magát is halálos veszedelembe sodorja. Azok a jellemvonásai – vasfegyelem, céltudatosság, önmérséklet –, melyek színésznői és énekesnői sikereit megalapozták, ahhoz is hozzásegítették, hogy túlélje a német, majd a szovjet megszállás legszörnyűbb megpróbáltatásait. Az ötvenhatos forradalom idején családjával elhagyja Magyarországot. A Körhinta című Fábri Zoltán-film kísérőzenéjére írt dallal búcsúzik: „Körhinta szállj, szállj, meg ne állj. Repülj velem te szép világ!” 
Az énekesnő leánya, a Londonban élő újságírónő, Monica Porter, édesanyja visszaemlékezéseit és a történet szereplőinek beszámolóit felhasználva izgalmas, fordulatokban bővelkedő kitűnő kordokumentumot írt. A huszadik századi magyar történelem forgatagában a politikai és a színházi élet számos alakja megelevenedik. A művész színházi és filmszerepeit, az életút fontosabb eseményeit Péter Zsolt színháztörténész összegezte. A hiánypótló diszkográfia a dalok szerzőit és közreműködőit rendszerezi. A kiadvány különlegessége, hogy a restaurált lemezfelvételeket QR-kód segítségével az Országos Széchényi Könyvtár weboldaláról letöltheti az olvasó. A pályaképet ritka, sosem közölt fotók és színháztörténeti dokumentumok teszik teljessé. 
 
Erdélyi Szalon, 2019                                                                                                                                               Ár: 4990 Ft

Színháztörténet nagyítóval

 
 
 
Csiszár Mirella és Gajdó Tamás kötete az 1920-tól 1949-ig tartó színháztörténeti korszak legfontosabb emlékeit mutatja be. Foglalkoznak a legfontosabb tendenciákkal, a kiemelkedő jelentőségű bemutatókkal, a színházi szervezet felépítésével, a finanszírozás lehetőségeivel és a színházi hétköznapokkal. 
A sajtó alá rendezett források eredetijét a Petőfi Irodalmi Múzeum, az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, valamint az Országos Széchényi Könyvtár őrzi.
A szerzőknek az volt a célja, hogy olyan dokumentumokat tegyenek hozzáférhetővé, melyekben nem pusztán az adatok érdekesek, értékesek – legalább olyan fontos a magán- és köziratok stílusa, a belőlük kibontakozó történet. A kis tanulmányokkal, bő jegyzetekkel kísért forrásgyűjtemény Pukánszkyné Kádár Jolán 1928-ban megfogalmazott gondolatainak szellemében született: „De míg az irodalomtörténet írója minden irodalmi alkotást átbúvárolhat eredeti formájában, s a képzőművészetek történetének kutatója közvetlenül szemlélheti a műalkotást, a színészettörténet művelőjének úgy kell rekonstruálnia a tovatűnt előadásokat, mint az archeológusnak romokból a hajdan pompázó épületet, vagy az őslénytannal foglalkozónak egy csontból az egész kihalt állatfajt. Ez a rekonstrukció a filológia segítségével történik, speciális színészeti filológiát értve alatta.”
 
PIM-OSZMI, 2018                                                                                                                                                   Ár: 3000 Ft

Egy angol úr - Erdélyből. Balázs Samu életútja

 
 
 
Balázs Samu különös jelensége a magyar színház- és filmtörténetnek. A színiakadémia elvégzése után Kolozsvárt és Nagyváradon drámai hősszerepekben mutatkozott be: sikerrel alakította Ádámot, Bánk bánt, Hamletet. A könyv forrásértékű dokumentumok segítségével mutatja be a kisebbségi magyar színjátszás méltatlanul feledésbe merült hőskorát. 
A 20. század egyik legnagyobb formátumú jellemszínészének pályája Erdélyből a nemzet fővárosába vezet. A Nemzeti Színházban korszakos jelentőségű előadások részese – Pickering ezredes a Pygmalionban, Szerebrjakov professzor a Ványa bácsiban, Malvolio a Vízkeresztben. 
Fanyar humora, kimért megjelenése, elsősorban intrikus figurák megformálásakor érvényesült. Távolságtartó eleganciája miatt „a legangolabb magyar színésznek” nevezték. 
Balázs Samu nemcsak a színházban alkotott maradandót: Makk Károly klasszikus filmjeiből, a megunhatatlan Liliomfiból és az Oscar-díjra jelölt Macskajátékból is emlékezünk rá. 
A Kossuth-díjas művészről fia, Balázs Ádám írt könyvet. A szerző újságíróként és diplomataként dolgozott, édesapja pályáját nagy tárgyismerettel, egzakt módszerekkel dolgozta fel. A féltve őrzött források közlésével kísért, érzékletesen megírt pályarajzot szórakoztató anekdoták fűszerezik, s átszövik a szerző személyes emlékei.
 
PIM-OSZMI, 2018                                                                                                                                                   Ár: 3500 Ft

Egy bőröndnyi báb - papírbábszínházi foglalkoztató

 
 

 
A Petőfi Irodalmi Múzeum - Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet Bábtárának első múzeumpedagógiai bőröndje. A családokat megszólító rendhagyó kiadványunk a bábtechnikák felől közelítve interaktív módon, izgalmas formai és vizuális megoldásokkal mutatja be a Bábtár gyűjteményének anyagát. A papírszínházakból kiindulva a Bábtár munkatársai Fekete Anettával, aki a PuPiLi papírjátékok tervezője, Remsey Dávid illusztrátorral és Tóth Réka Ágnes dramaturggal hozták létre ezt a bőröndnyi társulatot. Egy bőröndnyi báb papírbábszínházunk közös játékra, bábozásra ösztönöz, ráirányítja a figyelmet a magyar bábtörténet kincseire.
A bőrönd tartalma: papírbáb készletek, bábtechnikai kisokos, mesegyűjtemény
 
Szerkesztette: Hutvágner Éva, Lovas Lilla, Simándi Katalin
 
PIM-OSZMI, 2018                                                                                                                                                   Ár: 3500 Ft

Színházi évkönyv a 2016/2017-es évadra

 
A 2016-17-es évadot bemutató Színházi évkönyv immár 47. a sorban. A színházak, színházi szervezetek, színházi oktatással foglalkozó felsőoktatási intézmények naprakész címein kívül tartalmazza a vendégjátékok, fesztiválok, díjazottak és elhunytak adatait, valamint az évadban megjelent színházi tárgyú kiadványok összeállítását. Kiadványunkat leginkább a színházzal professzionálisan foglalkozó kutatók és művészeti szakemberek forgathatják haszonnal. Kötetünkben a leendő magyar színháztörténet alapjait találhatja meg a jövő színháztörténésze.
 
ISSN 0230-9769
 
PIM-OSZMI, 2018                                                                                                                                                   Ár: 1000 Ft

Bábtár 4

 

 

Bábosok könyve. Rév István Árpád képeskönyve
 
Rév István Árpád (1898-1977) játék-és bábtervező mester, a Nemzeti Bábszínjáték igazgatója élete során több mint kétszáz grafikát, rajzot készített azért, hogy a bábjáték szerelmesei rendszerezett tudáshoz juthassanak. A könyv eredeti célja az volt, hogy olvasója mindent megtudjon a művészeti ágról az ókori bábkarakterektől a modern bábszínház kísérletező gyakorlatáig, hogy megismerje és megértse a különböző bábtechnikákat, és főként, hogy ezek segítségével képessé váljon egy saját bábszínház megépítésére és működtetésére. Kötetünkben a képeskönyvet az alkotó tollából származó elméleti és esztétikai írásokkal, egy Rév István Árpád által bábszínpadra alkalmazott szövegkönyvvel (Háry János), továbbá egy szintén ehhez a bábjátékhoz tartozó foglalkoztató füzettel egészítettük ki.  
Szerkesztette: Hutvágner Éva, Lovas Lilla, Simándi Katalin
ISBN 978-615-5517-32-7
 
PIM-OSZMI, 2018                                                                                                                                                   Ár: 1900 Ft

Szigorúan titkos

 

Dokumentumok a Kádár-kori színházirányítás történetéhez, 1970-1982

A dokumentumkötet célja, hogy a közgyűjteményekben, levéltárakban fellelt források révén mutassa be a Kádár-kori színházirányítás rendszerét, a színházzal szemben az ideológiai és politikai elvárások alakulását. A kötetben szereplő dokumentumok bepillantást engednek azokba a vitákba, melyek az 1970-1982 közötti időszakban bontakoztak ki, és amelyek a színházak profiljának, repertoárjának és személyi összetételének kialakítása és mibenlétének meghatározása körül folytak. Reméljük, hogy az itt megjelenő több mint hetven dokumentum, melyek többségét most először veheti kézbe az olvasó, hozzásegíti az érdeklődőt a hazai kultúrtörténet és színháztörténet eme korszakának megismeréséhez, és lehetőséget ad a Kádár-rendszerrel való szembenézésre is.
Szerkesztette: Imre Zoltán és Ring Orsolya
ISBN 978-615-5517-26-6
 
PIM-OSZMI, 2018                                                                                                                                                   Ár: 2900 Ft

Lakos Anna: Kortársunk Csehov - Milyen gyorsan telik az idő!

 

 "A szabadságra alkalmatlan emberiség drámáját sikerült Csehovnak színpadra fogalmaznia a századfordulón, megelőzve minden lényeges XX. századi európai filozófiát. Szinte valamennyi szereplője az összes többinek rokona, variációja." (Spiró György)
Miért éppen Csehov? A magyar színpadra igen hamar eljutottak Csehov darabjai, és az első, nem túl sikeres hazai bemutató óta minden nemzedék színre viszi az orosz drámaíró műveit. Az OSZMI Színházi Adattára 1945-től napjainkig 328 Csehov-előadást tart számon, és ezekbe nem tartoznak bele az adaptációk és átiratok. Az OSZMI Kortársunk Csehov című időszaki kiállítása és a hozzá kapcsolódó jelen katalógus is egy-egy korszak olyan emblematikus, színháztörténetünk szempontjából „csomópontnak" számító előadásait mutatja be, amelyek elsősorban jelentős hatással bíró rendezőkhöz kapcsolódnak.
ISBN 978-615-5517-31-0
 
PIM-OSZMI, 2018                                                                                                                                                   Ár: 1500 Ft

Turnai Tímea: Tisztelet az elődöknek

Forray Gábor tervező, modellkészítő iparművész és az Operaház látványvilága

A kétszeres Erkel Ferenc-díjas, Érdemes művész, a Magyar Állami Operaház örökös tagja, Forray Gábor közel kétszáz opera- illetve balettelőadás díszleteit, látványterveit valamint makettjeit, és forradalmi újítású vetített képeit alkotta meg, hazánk és a világ számos színpadára, de elsősorban a Magyar Állami Operaházba. Pályaképén keresztül nemcsak az Operaház alkotói folyamatának, nemzetközileg is elismert előadásainak hat évtizede, de jelentős művésztársak munkái is bemutatást kapnak, a 2016–2017 között feltárt Forray színházi hagyaték rajzai, tervei, makettjei és fotódokumentációja által. 

ISBN 978-615-5517-23-5
ISSN 2064 9967
 
PIM-OSZMI, 2018                                                                                                                                                   Ár: 3000 Ft

Ne kérdezd, ki voltam

Karády Katalin, a díva emlékére

Negyedszázaddal a színésznő halála után elérkezett az ideje annak, hogy színháztörténeti források segítségével megrajzoljuk Karády Katalin félbetört pályaképét, és rekonstruáljuk életrajzát. Nem kezdtünk újabb oknyomozásba s elméleti fejtegetésbe – ehelyett a rendelkezésre álló ismeretanyagot összegeztük. A gazdagon illusztrált kiadvány különlegessége, hogy QR-kód segítségével a díva máig kiadatlan felvételeit is letöltheti az olvasó.

A kötet hangos melléklete ITT hallgatható!

OSZMI és Szépmíves Kiadó, 2016
Ár: 3990 Ft

Gajdó Tamás: Veszedelmes polgár

Bárdos Artúr pályaképe, 1938-1974

A Veszedelmes polgár című munka Bárdos Artúr pályájának 1939 utáni időszakát dolgozza fel, s olyan fontos kérdésekre is kitér, melyek azóta is aktuálisak maradtak. Ilyen a politika és színház viszonya, az 1945 és 1949 közötti koalíciós korszak művelődéspolitikája, s az amerikai magyar emigráció élete.

Az összefoglalás két évtizedes kutatómunka lezárása; felhasználja a szóbeli emlékezés, az oral history leleteit csakúgy, mint Bárdos Artúr szétszóródott hagyatékának forrásait.

Írta: Gajdó Tamás
OSZMI 2016
Ár: 2200 Ft
 

Turnai Tímea: Mesélő jelmezek

Válogatás az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet szcenikai gyűjteményeinek rejtett kincseiből

Hogyan vált le az ünnepi viselet a színpadi megjelenésről, miként alakította a divatot egy-egy elismert művész, primadonna pazar öltözete, milyen volt egy-egy nevezetes színésznőnk nagy vihart kavart fellépője? Mára a jelmez az egyéniség, a karakter megformálásának, ábrázolásának megkerülhetetlen eszközévé vált. Tervezői iskolák művészei, elismert jelmeztervezők alakítják a színpadi látványt. Mesélő jelmezek című kötetünk ennek reprezentálására született.

Írta: Turnai Tímea
OSZMI 2016
Ár: 3900 Ft
 

Szcenika 4

Vogel Eric, az élet, a női szépség illusztrátora

A revü angyala 1907-ben született Budapesten, Vogel Imre néven. Az Eric művésznevet Kálmán Imrétől kapta Bécsben, tanuló évei alatt. Tervezői névjegye: „eric” szinteminden rajzán, festményén megtalálható. Díszlet- és jelmeztervező, grafikus, festőművész volt, vagy ahogyan a pesti éjszakában ismertté vált, az élet, a női szépség illusztrátora, a magyar Toulouse Lautrec.

 

Írta és válogatta: Turnai Tímea
Szerkesztette: Ács Piroska
OSZMI 2015
Ár: 3000 Ft

Szcenika 3

Nagyajtay Teréz, a Nemzeti „jellemtervezője”

Nagyajtay Teréz a Nemzeti Színház „jellemtervezője”, a nemzeti viselet megújítója, aki Erdélyből indulva, zalatnai, majd nagyajtai tanulmányok után iparművésznek tanult. Fél évet töltött Párizsban, a Comédie-Française jelmeztárának tanulmányozásával. Majd Budapesten az Operaházban dolgozott, ahol először varrónőként, szabászként alkalmazták. 21 évesen már iparművészeti műhelyt, műtermet nyitott három társával gobelin és iparművészeti tárgyak készítésére. Egyedi látványvilága tükröződik Bajor Gizinek, Honthy Hannának, Tőkés Annának, Neményi Lilinek tervezett jelmezein, fellépő- és koncertruháin.

Válogatta és szerkesztette: Turnai Tímea
OSZMI 2015

Ár: 2015 Ft

Bábtár 3

Balogh Géza: Fejezetek a bábjáték történetéből

A báb kialakulásának és a bábjáték megszületésének indítékairól annyi mindenesetre megállapítható, hogy a többi művészeti ággal együtt a fantázia, a korlátokat nem ismerő teremtő erő spontán megnyilvánulása, s mint ilyen inkább még a képzőművészeti alkotások közé tartozik.
Létrejöttében közrejátszik a homunculus vágya, és az, ha nem is különbözteti meg a drámai művészetek többi fajtájától, de mindenképpen azok legeredetibb formái közé sorolja. Ezzel a spontán emberi és művészi törekvéssel messze megelőzi a középkor alkimistáit, hiszen játékos formában kelt életre élettelen anyagból gyúrt emberképmásokat.

Írta: Balogh Géza
Szerkesztette: Lakos Anna
OSZMI 2015 

Ár: 3100 Ft

Ősbemutató után

Földes Anna: Ősbemutató után

Kortárs magyar drámák sorsa

„Jászai Mari idős korában arra hivatkozott, azért nem akar meghalni, mert télen kíváncsi a tavaszra, minden nap a holnapra, az életre. Engem is izgat, hogy mi lesz a világgal és a világban, sőt az is, hogy mit és hogyan játszanak a színházak a harmadik évezredben.”

Szerző: Földes Anna
OSZMI 2015

Ár: 2900 Ft

Szcenika 2

Vágó Nelly

A színpadi látvány nagyasszonyának ezernyi színpadi titkát ismerhetjük meg a képes albumon keresztül. Második kötetünkben a díszlet- és jelmeztervek, látványtervek reprezentálásánál elsősorban az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet gazdag szcenikai gyűjteményeire támaszkodva mutatjuk be az önálló alkotóművészetté váló színpadi tervezés irányvonalait. Együttműködve Vágó Nelly örököseivel, tanítványaival és tervező kollégáival a teljes életmű fordulópontjainak bemutatásához a gyűjteményükben őrzött képzőművészeti anyagokból is láthatnak válogatást.

Válogatta és szerkesztette: Turnai Tímea
OSZMI 2014

Ár: 2014 Ft

Bábtár 2

Lőrinc László: BLATTNER. Egy bábos életútja

„A bábművészet egyik legismertebb külföldi kézikönyve tizenegy művészt nevez meg, akinek fontos szerepe volt valahol a világon a 20. századi modern bábszínház megteremtésében. Közöttük a magyar Blattner Géza az egyetlen, aki ma nem közismert, aminek az is az oka, hogy mindeddig nem jelent meg róla átfogó feldolgozás. Sem Magyarországon, ahol 1919 és 1925 között Balázs Béla vagy Kosztolányi Dezső is alkottak darabokat színpada számára. De Franciaországban sem, ahol később megteremtette három évtizedig működő Arc-en-Ciel (Szivárvány) színházát, sok neves, főként magyar munkatárssal közösen. Újszerű produkcióikért már a kezdetekkor lelkesedett a montparnasse-i közönség, az egyik vezető műkritikus például úgy vélte, „a bábszínház teljes megújulásának vagyunk tanúi. Először láthatjuk, hogy a bábok nemcsak az életet utánozzák, hanem létrehozhatják a saját művészetüket.”
 
Írta: Lőrinc László
Szerkesztette: Lakos Anna
OSZMI 2014

Ár: 3100 Ft

 

Színészkatonák, fogolyprimadonnák

Színészkatonák, fogolyprimadonnák

Frontszínházak, hadifogolyszínházak az első világháborúban

A kötet azokat a különleges színházi formákat mutatja be, melyeket az első világháború a fronton és a hadifogolytáborokban hívott életre. A háború végén a színészkatonákat leszerelték, a táborokat feloszlatták, a színházi együttesek elbúcsúztak a közönségtől, s mindenki megpróbálta ott folytatni életét, ahol a bevonulás előtt abbahagyta. A frontszínházak dokumentumait, a hadifogolyszínházakból hazamenekített relikviákat azonban féltve őrizték, élményeiket lejegyezték. A kötet tanulmányát és a hadifogolyszínházakra emlékező írásokat ezek a ritka, különleges fényképek, színlapok, grafikák illusztrálják.

Összeállította: Csiszár Mirella és Sipőcz Mariann
OSZMI 2014

Ár: 1914 Ft

 

A modern színpad

Rendezői törekvések a 20. század elején Magyarországon

A 20. század elejének magyar színháztörténetét és a magyar színháztudomány történetét nem lehet tanulmányozni a korszak jelentős színházi alkotóinak ismerete nélkül. A modern színpad című összeállítás régi adósságot törlesztve összegyűjti és közzéteszi az alapvető drámaelméleti és színházelmélet műveket. 

A kötet kísérletet tesz arra is, hogy feldolgozza a századelő színházi forradalmát, amelyet eddig a Thália Társaság működésére igyekeztek egyszerűsíteni. Ezért a 20. századi magyar színházelméleti irodalom jeles alkotóinak – Hevesi Sándor, Bárdos Artúr, Márkus László, Balázs Béla, Balassa Imre, Bálint Lajos, Ferenczi Frigyes, Kéméndy Jenő, Ivánfi Jenő – műveit Gajdó Tamásnak a századelő színházi kísérleteit bemutató tanulmányai kísérik.

Szerkesztette: Gajdó Tamás
OSZMI 2014

Ár: 2900 Ft

 

Szcenika 1

Márk Tivadar

Márk Tivadar Kossuth-díjas tervező művész, az Operaház örökös tagja, filmek, TV-játékok, valamint a teljes opera-repertoár elismert tervezője, akinek rajzain, pazar jelmezein, maszkjain keresztül megelevenedik előttünk a magyar zenés színjátszás öt évtizedének látványvilága.
 
Válogatta és összeállította: Turnai Tímea
Szerkesztette: Szűcs Katalin Ágnes
OSZMI 2013
 
ELFOGYOTT!

Ár: 2900 Ft

Kiss Manyi

Kiss Manyi

Thália legrakoncátlanabb tündére

Kiss Manyi fiatalkori arca nevet ránk a borítóról, a kép alatt pedig lendületes aláírása. A belső oldalon a művésznő vallomása: „Addig pedig játszom mindig és mindenhol és mindennel és mindenkivel, mert ezért születtem”… Rendkívül igényes kivitelezésű album, amely nemrégiben látott napvilágot az OSZMI gondozásában, Thália legrakoncátlanabb tündére címmel. A kiadványban természetesen felfedezhetjük a vándorkiállításon már megcsodált fényképeket, dokumentációs anyagokat, de az album új „szerzeményekkel” is bővült.
 
Szerkesztette: Szebeni Zsuzsanna
OSZMI 2013

Ár: 1900 Ft

 

Bábtár 1

Galántai Csaba: A Vitéz Lászlótól a Nemzeti Bábszínjátékig

Magyar bábművészeti antológia

Az antológia a XX.század első felének magyar bábművészetével és bábjátszásával foglalkozó írásokból ad közre válogatást. A kötet három fő részből áll. Az első rész cikkek, tanulmányok, színházi esszék gyűjteménye magyar írók, költők, publicisták, színházi szakemberek és bábművészek tollából. Hevesi Sándor, Németh Antal, Balázs Béla, Kosztolányi Dezső, Karinthy Frigyes, Szép Ernő, Orbók Lóránd, Blattner Géza, A.Tóth Sándor, Büky Béla, Bodor Aladár, Rév István és mások írásait olvashatjuk itt. A kötet második részében hat bábjátékot találunk, melyek a bábszínházról különbözőképpen gondolkodó, s így különböző bábtechnikákat előnyben részesítő szakemberek által kerültek színre. A kötet harmadik részét az 1930-ban megjelent, Németh Antal által szerkesztett kétkötetes Színészeti Lexikon bábtörténeti szócikkei alkotják. 
 
Válogatta és szerkesztette: Galántai Csaba
OSZMI 2012

Ár: 2300 Ft

Szeleczky Zita

Jávor Zoltán: Hit és magyarság

Szelecky Zita élete és művészete

Amikor Magyarország boldog és gazdag volt, akkor voldog és gazdag voltam én is. Amikor koldus és kifosztott lett, az lettem én is. Hogyan lehetne nekem más a sorsom, amikor egy vagyok vele?!  Amikor játszottam - tapsoltak; amikor nevettem vagy sírtam - nevettek vagy sírtak velem; amikor beteg voltam - egy ország aggódott értem. Magukénak éreztek, a kislányuknak és én őket a magaménak. Ha most nekem olyan nagyon jól menne és fényesen, akkor valahol valami hiba volna, úgy érezném, mintha becsapnám az enyéimet. Én tudom, hogy ennek így kell lennie! S azt is tudom, hogy amikor Magyarország újra feltámad, boldog és gazdag lesz, én is az leszek vele! Ez olyan egyszerű, mint a kétszer kettő. És amióta ezt megértettem, azóta boldog vagyok, és kiegyensúlyozott. Nem sajnálkozom többé önmagam és az elveszett karrier fölött. Csinálom, amit úgy érzek, hogy a hivatásom. És viszem a magyar verset mindenűvé, ahol a szívek kinyílnak és vágyakoznak utána. Én tudom, hogy soha sem lesz annál nehezebb, mint hogy ki ne bírnám!

Szerkesztette: Jávor Zoltán, Péter Zsolt
Délvidék Ház, Szeged 2012

Ár: 2900 Ft

 

Occupying Spaces

Occupying spaces

Experimental theatre in Central Europe 1950-2010

The three-year project Theatre Architecture in Central Europe (TACE), an international project supported by the European Commission, was created by five central European theatre institutions from Czech Republic, Slovenia, Slovakia, Poland and Hungary. As part of the project, a symposium was held between 27 and 29 October 2009 in Ljubljana, dedicated to the experimental theatres, or rather the "occupying" of non-theatrical spaces, thus urbanising and socialising them. Contributors from all five participating countries took part. The papers in this publication are based on those read at the symposium.

Ljubljana, 2010

Ár: 3400 Ft

 

The Sixties

Visegrad DRAMA III.

The Sixties

 

Josef Topol, István Örkény, Stamowir Mrozek, Leopold Lahola

 
Visegrad Fund, 2009

Ár: 2000 Ft

 

Tadeusz Kantor halálszínháza

Krysztof Pleśniarowicz: A halott emlékek gépezete

Tadeusz Kantor halálszínháza

Az avantgardisták családjának utolsó igazán nagy művésze, „a XX. századot lezáró művész” volt, ahogy egy róla szóló francia mű szerzője nevezi. Azon kevesek egyike, akiknek a lengyel kultúra európaisága köszönhető - a történelem logikája ellenére, s néha saját akaratuk ellenére. A New York Times újságírója, Frank Rich mondta róla: „ Valószínüleg nem volt könnyű Kantornak, aki azt az áldott, mégis áldozott adományt kapta a sorstól, hogy végigálmodhatta századunk rémálmait.”

 
Szerkesztette: Lakos Anna, Tompa Andrea
OSZMI 2007

Ár: 2900 Ft

 

Rendezte: Harag György

Rendezte: Harag György

E kötet – az előadásairól szóló kritikák és elemzések segítségével – Harag Györgyöt, a nagyszerű embert, a felejthetetlen színészpedagógust, az egyedülálló rendezőművészt szeretné megidézni. Húsz-harminc évvel ezelőtt született írások olvashatók e válogatásban szatmárnémeti és kolozsvári, marosvásárhelyi és bukaresti, szabadkai és újvidéki, budapesti és győri produkciókról. Írások, amelyek – keresve a művészi megjelenítés titkait-érzékletesen és hitelesen igyekeznek rögzíteni egy –egy előadást, összességükben pedig a rendező ars poétikájáról, munkamódszeréről, gondolkodásmódjáról tudósítanak. Azok az Olvasók, akik még emlékeznek Harag György rendezéseire, e kötete írásait böngészve ismét felidézhetik és újraélhetik a hajdani előadásokat, akik pedig most ismerkednek e kivételes alkotóval, a közvetett módszerrel megrajzolt portréból képet kaphatnak egy kisebbségi sorsában is Európa-hírű rendező sok-sok belső küzdelemmel teli pályájáról, példaértékű emberi és művészi tartásáról.

Szerkesztette: Nánay István
OSZMI 2000 
 
ELFOGYOTT!
 
  Ár: 1750 Ft

 

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!