Tanár – direktor – történész – politikus

Emlékülés Kötő József születésének nyolcvanadik évfordulóján 
 
 
Kötő József (fotó: Füle Péter)
 
A Romániai magyar irodalmi lexikon dramaturgként és színháztörténészként határozza meg Kötő Józsefet – életrajzából azonban kiderül, hogy igazgatta a kolozsvári Állami Magyar Színházat, dolgozott az RMDSZ országos társadalomszervezési titkáraként, közművelődési alelnökeként, jelentős szerepet vállalt az EMKE újjászervezésében és a kolozsvári magyar nyelvű színházi képzés újraindításában. Műveinek felsorolásából kiderül, hogy az erdélyi színházi élet minden jelensége érdekelte. Megírta az első összefoglalást a romániai magyar drámákról, összegezte Senkálszky Endre pályafutását, kiadta Janovics Jenő A Hunyadi téri színház című emlékezését, s összeállította a két világháború között Erdélyben szereplő színészek lexikonját. 
 
 
A 2015-ben elhunyt Kötő József életpályáját a Magyar Dráma Napján NÁNAY ISTVÁN kritikus, BARTHA KATALIN ÁGNES színháztörténész, BODÓ A. OTTÓ dramaturg és GAJDÓ TAMÁS színháztörténész méltatja. 
 
PROGRAM:
Nánay István: Találkozásaim Kötő Józseffel 
Bodó A. Ottó: Oktató katedrán és miniszteri székben
Bartha Katalin Ágnes: Kötő József és a Szabédi Emlékház színházi hagyatéka
Gajdó Tamás: A megnyugvás ösvényein. Kötő József, a színháztörténet-író 
 
 
A belépés díjtalan!
 
HELYSZÍN: Bajor Gizi Színészmúzem (1124 Budapest, Stromfeld Aurél út 16.)
IDŐPONT: 2019. szeptember 20. (péntek) 14.00 óra