Pályázat (segéd)muzeológus munkakör betöltésére

                
 A Petőfi Irodalmi Múzeum
 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
 
(SEGÉD)MUZEOLÓGUS
 
munkakör betöltésére.
 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
 
A munkavégzés helye:
Budapest, 1013 Budapest, Krisztina körút 57.
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 a Petőfi Irodalmi Múzeum főosztályaként működő, országos szakmúzeum besorolású Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet Audiovizuális Archívum elnevezésű gyűjteményének gondozása, gyarapítása,  a gyűjtemény leltározása, elektronikus adatbázisban való feldolgozása,  kiállítások létrehozásában való közreműködés,  a múzeum eseményeinek dokumentálása,  a kutatószolgálat biztosítása,  a gyűjtemény digitalizációjának koordinálása.
 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
 
•         Egyetem, az intézmény alaptevékenysége szerinti szakirányú végzettség,
•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
•         egy idegen nyelv társalgási szintű ismerete
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 
•         További idegen nyelvek ismerete
•         Aktív részvétel a szakmai és tudományos életben
•         Múzeuminformatikai ismeretek
•         Szakmai gyakorlat
 
Előnyt jelentő kompetenciák:
 
•         Jó szintű kommunikációs készség
•         Precizitás
•         Kortárs szinházművészetek ismerete
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 29.
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Csiszár Mirella nyújt, a 06-1-375-1184/101 -os telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Petőfi Irodalmi Múzeum címére történő megküldésével (1053 Budapest, Károlyi utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: A/2-278/2019 , valamint a munkakör megnevezését: (segéd)muzeológus.
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 1.
 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, 3 hónap próbaidő kikötésével, a Kjt. 21/A. § (1) bekezdése alapján. A pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhető a kinevezési jogkör gyakorlóján és az elbíráló bizottság tagjain kívül más személlyel. A pályázat eredményéről a pályázók minden esetben írásbeli értesítést kapnak. A döntést követően a sikertelen pályázati anyagok megsemmisítésre, a bennük foglalt személyes adatok törlésre kerülnek.
 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://oszmi.hu honlapon szerezhet.